Wie zijn wij....

Hypotheek.fr is een initiatief van Hypotheekaanvragen.nl

Alle werkzaamheden van Hypotheekaanvragen.nl worden uitgevoerd volgens de reglementen van de Gedragscode Informatie Dienstverlening Intermediair, kortweg GIDI.
Dit biedt u de zekerheid dat we open en eerlijk werken. Hypotheekaanvragen.nl is niet financieel verbonden aan een verzekeringsmaatschappij, bankinstelling of andere derde partij die belang heeft bij de afsluiting van uw hypotheek. Er is geen enkele beperking bij Hypotheekaanvragen.nl. U krijgt dus gegarandeerd een eerlijk en onafhankelijk advies.

Indien u van mening bent dat u niet goed bent geÔnformeerd zoals in de GIDI omschreven en u vindt dat u hierdoor schade heeft geleden, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Postbus 93560, 2509 AN Den Haag.
Het telefoonnummer is 070-3338999.

Welke kwaliteitscriteria wij stellen.

Hypotheekaanvragen.nl is gespecialiseerd in de realisatie van goede hypotheken. Hypotheekaanvragen.nl biedt een totaalpakket.  

Dienstenassortiment  

• Hypotheekadvisering  
• Particuliere schadeverzekeringen
• Levensverzekeringen
• Spaarproducten
• Pensioenen  
• Beleggingsproducten
• Financieringen  

Toezichtsorgaan SER
GIDI

Erkend Hypotheekadviseur
Autoriteit financiŽle Markten

De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken. Om verzekeringen te kunnen adviseren moet men ingeschreven staan in een van de registers van de SER. Wij voldoen aan deze regel !

Wij van
hypotheekaanvragen.nl, zijn erkende hypotheekadviseurs.

Om Erkend Hypotheekadviseur te worden, moeten hypotheekadviseurs een examen bij de SEH afleggen. In dit examen worden de vakgebieden Belastingen, Recht, Verzekeringen, Toekomstvoorzieningen en Financieringen uitgediept. Al deze vakgebieden zijn van belang bij het adviseren over hypotheken.

Een hypotheekadviseur wordt pas erkend als de kennis en ervaring zijn aangetoond.

Dit alles is ter bescherming voor u als klant in het leven geroepen. Indien u als klant klachten heeft over een hypotheekadvies, kunt u deze klachten indienen bij de SEH. Dit gebeurt door een
vragenformulier bij de SEH te bestellen.
De uitspraak van de optredende Geschillencommissie zijn voor zowel de Erkend Hypotheekadviseur als de Consument bindend.

Er is voor de Autoriteit FinanciŽle Markten een belangrijke rol weggelegd in de algemene informatievoorziening aan consumenten. Om de informatievoorziening aan het publiek te verbeteren, hebben de toezichthouders op de financiŽle markten in Nederland, de Autoriteit FinanciŽle Markten, de Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- & Verzekeringskamer (PVK) elk een speciale telefoonlijn, de Toezichtslijn geopend. Iedereen kan hier terecht met vragen, klachten of opmerkingen over sparen, lenen, beleggen, verzekeringen en pensioenen in Nederland.

De vragen over het gedragstoezicht op de financiŽle markten worden door de Autoriteit FinanciŽle Markten beantwoord. Gedragstoezicht houdt in dat de Autoriteit erop let dat consumenten op de juiste wijze worden voorgelicht over financiŽle producten en dat instellingen zich houden aan de afspraken die zij met hun klanten gemaakt hebben.

De toezichtslijnen geven geen advies bij het maken van een keuze voor een concreet financieel product. Evenmin spreken zij een oordeel uit over de instellingen die onder hun toezicht staan.

De toezichtslijn kan op werkdagen worden gebeld van 09.00 tot 17.00. De kosten bedragen 0,35 euro per gesprek.

www.hypotheekaanvragen.nl staat onder toezicht van de Autoriteit FinanciŽle Markten.

De Toezichtslijn van de Autoriteit-FM: 0900 - 5400 540

De Toezichtslijn van DNB: 0900 - 5200 520

De Toezichtslijn van de PVK: 0900 - 5300 530


U kunt bij het Klachteninstituut Verzekeringen terecht als u een geschil heeft met een

Verzekeringsmaatschappij en/ of assurantietussenpersoon over een verzekeringsovereenkomst.

Met behulp van de button, Vraag het ons !, kunt u gratis 24 uur per dag uw vraag stellen. Wij geven dan binnen 48 uur antwoord op vraag.