NHG (Nationale Hypotheek Garantie)

Nationale Hypotheek Garantie (voorheen: gemeentegarantie) is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland. Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het lenen voor uw eigen woning goedkoop, verantwoord en veilig.

NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Daarom is de geldverstrekker bereid u zonder inbreng van eigen geld een volledige lening voor de aankoop van uw woning te verstrekken.

U krijgt een korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,5%.
Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een goedkope lening.

Nationale Hypotheek Garantie is alleen mogelijk indien u voldoet aan de inkomensnormen die zijn opgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Dan weet u zeker dat u na aftrek van de woonlasten, bij een normaal uitgavenpatroon, altijd genoeg geld over houdt voor andere belangrijke uitgaven.
Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een verantwoorde lening.

Komt u onverhoopt toch in de betalingsproblemen en moet uw woning verkocht worden dan kan de opbrengst van uw woning lager zijn dan de uitstaande hypotheek. In dat geval betaalt het WEW de restschuld aan de geldverstrekker. Het WEW heeft dan een vordering op u ter grootte van het uitbetaalde bedrag. Dit bedrag kan geheel op u worden verhaald. Een belangrijk voordeel is dat het WEW deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden. Het WEW zal dit doen als het naar haar oordeel aannemelijk is dat u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en u zich heeft ingespannen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een veilige lening.

NHG is mogelijk voor leningen ten behoeve van de aankoop van uw woning. Daarnaast is NHG mogelijk voor financieringen van kwaliteitsverbetering in het geval van achterstallig onderhoud aan of bij woningverbetering in het geval van verbouwing aan de eigen woning. Voorwaarde is dat de totale lening inclusief alle bijkomende kosten niet meer bedraagt dan EUR 230.000,-.

De Nationale Hypotheek Garantie kan tegelijk met de hypothecaire lening worden aangevraagd bij uw geldverstrekker. De geldverstrekker beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de garantie moet u een éénmalige premie betalen. Deze premie is voor 2002 vastgesteld op 0,3 procent van het hypotheekbedrag. Deze premie kan worden meegefinancierd en is fiscaal aftrekbaar.

Het maximale bedrag dat u met NHG kunt lenen op basis van uw inkomen kunt u op deze site berekenen. Of nog makkelijker, laat ons het doen!Met behulp van de button, Vraag het ons !, kunt u gratis 24 uur per dag uw vraag stellen. Wij geven dan binnen 48 uur antwoord op vraag.