Bijzondere vormen

Recreatiewoning hypotheek
Jachthypotheek
 

U wilt een recreatiewoning financieren?

Weinig geldverstrekkers zijn bereid een hypothecaire lening af te sluiten op een recreatiewoning. Dit in verband met de complexiteit van de vergunningen en toestemmingen van de gemeente.

Daarbij komt de onzekerheid en het risico die de geldverstrekker moet lopen met betrekking tot het onderpand.

Er zijn namelijk talloze acceptatievoorwaarden waar het onderpand (de recreatiewoning) aan moet voldoen, om als recreatiewoning, hypothecair te kunnen worden gefinancierd.

Waar moet op gelet worden?

• De recreatiewoning of- appartement, is bestemd voor tijdelijke bewoning.

• Er mag geen vergunning worden afgegeven voor permanente bewoning.

• Het onderpand is alleen bestemd voor eigen gebruik.

• Financiering is alleen mogelijk als het traditionele bouw (uit steen opgetrokken) met een fundering betreft.

• Permanente verhuur is niet toegestaan. Bij tijdelijke verhuur dient eerst toestemming te worden gevraagd bij de desbetreffende geldverstrekker.

• De maximale verstrekking is: 100 % van de executiewaarde van het onderpand.

Neemt u contact met ons op, zodat wij voor u uit kunnen zoeken of ook uw recreatiewoning of- appartement hypothecair te financieren is. Als dit niet het geval blijkt te zijn, dan kunnen wij wellicht voor u onderzoeken of er alsnog een passende oplossing geboden kan worden om uw recreatiewoning te financieren.

 

Jachthypotheek

Een Jachthypotheek is een hypothecaire financiering van een pleziervaartuig voor particulieren.

Wat zijn de voorwaarden van de jachthypotheek ?

• Het vaartuig mag alleen worden getaxeerd door een erkend taxateur Pleziervaartuigen.

• Het vaartuig is goed onderhouden en goed verhandelbaar.

• Het schip heeft een Nederlandse thuishaven.

• Het vaartuig is een registergoed en dient dus ingeschreven te zijn in het scheepsregister en te zijn voorzien van het brandmerk voor hypothecaire inschrijving.

• Bij een nieuw schip dient de originele aankoopfactuur te worden overlegd.
Dan is de maximale verstrekking 100% van de factuurprijs.

Bij een bestaand schip dient het taxatierapport te worden overlegd. (Deze moet opgesteld zijn door een erkend taxateur Pleziervaartuigen). Dan is 100% van de executiewaarde de maximale verstrekking.

Met betrekking tot de verzekering geldt het volgende: er dient een verplichte WA + Casco verzekering afgesloten te zijn en deze dient te worden verpand aan de geldverstrekker.

Het minimale leningsbedrag is EUR 25.000,00; de looptijd maximaal 20 jaar; en de rentevasteperiodes zijn: 1 tot en met 10 jaar, 12, 15 of 20 jaar vast.

Woonboothypotheek

Een Woonboothypotheek is een financiering van een watervilla, woonark of een woonschip.

Wat zijn de voorwaarden van de woonboothypotheek ?

• Het onderpand mag alleen worden getaxeerd door een erkend taxateur Woonschepen.

• De watervilla is goed onderhouden, goed verhandelbaar en volledig geschikt voor eigen bewoning.

• Er is een vaste ligplaats met een vergunning voor permanente eigen bewoning.

• Bij een nieuwe watervilla, dient de originele aankoopfactuur te worden overlegd. Dan is de maximale verstrekking 100% van de factuurprijs, inclusief de ligplaats.

• De watervilla is een registergoed en dient dus ingeschreven te staan in het scheepsregister en te zijn voorzien van een brandmerk voor de hypothecaire inschrijving.

• Met betrekking tot de verzekering geldt het volgende: er dient een WA + Cascoverzekering afgesloten te zijn en deze dient te worden verpand aan de geldverstrekker.

• Bij een bestaande watervilla, dient een taxatierapport te worden overlegd. (Deze dient te zijn opgemaakt door een erkend taxateur Woonschepen). Dan is 125% van de executiewaarde, inclusief ligplaats, de maximale verstrekking.

• Watervilla's zonder vaste ligplaatsvergunning komen wellicht in aanmerking voor een Jachthypotheek. Zie voor informatie:
Jachthypotheek.

• Het minimale leningsbedrag is EUR 15.000,00; de looptijd maximaal 30 jaar en de rentevaste periodes zijn: 1 tot en met 10 jaar, 12, 15, of 20 jaar vast.

Bij de aankoop van een woonboot is geen overdrachtsbelasting verschuldigt.

 
Met behulp van de button, Vraag het ons !, kunt u gratis 24 uur per dag uw vraag stellen. Wij geven dan binnen 48 uur antwoord op vraag.