Belasting & wonen

Wanneer u een huis koopt, heeft dit belangrijke gevolgen voor de belasting die u jaarlijks betaalt.

In de meeste gevallen levert het u een voordeel op doordat de hypotheekrente die u betaald over het algemeen fiscaal aftrekbaar is. (Let op! dit is géén garantie...)

Daarnaast kunt u in het jaar van aankoop van uw nieuwe woning ook bepaalde éénmalig gemaakte kosten aftrekken zoals:
 

• 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvraagkosten Nationale Hypotheek Garantie; (indien NHG van toepassing is)

Afsluitkosten voor de hypotheek; (doorgaans 1%)

Bereidstelling provisie;

Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);

Bouwrente (mits betaald na tekenen van de koopovereenkomst);

Eventueel canon als de grond in erfpacht is;

Inschrijving van de hypotheek bij het kadaster;

Kosten taxatie rapport;

Notariskosten voor de akte; (alléén van de hypotheekakte en niet de leveringsakte!)

Provisie voor verlenging van de offerteduur;

Onder bepaalde voorwaarden verhuiskosten als u verhuist voor uw werk;

Rente en kosten voor een overbruggingsfinanciering;


Niet aftrekbare kosten kunnen zijn onder andere: Inschrijving van de transportakte bij het Kadaster;

Kosten voor bouwkundig onderzoek;

Makelaarscourtage;

Notariskosten voor de transportakte (leveringsakte) en overdrachtsbelasting;

 

De belastingdienst en uw 2e huis

 

De belastingdienst controleert of het tweede huis ook inderdaad uw eigendom is. Of de woning in Nederland of in het buitenland gelegen is doet er niet toe.

Waar het om gaat, is het verschil aan te geven tussen uw eerste en uw tweede woonhuis.

De waarde van de tweede woning telt u op in box III (consumptieve besteding!).

De belastingdienst ziet dit namelijk als vermogen.

Wanneer u besluit uw tweede huis te verhuren, zijn de huurinkomsten onbelast.

 

Verbouwing en onderhoud van uw woning

 

In tegenstelling tot het voordeel op uw eerste huis (uitgaande van een "normale situatie"), is rente over leningen (hypotheek, leningen of kredieten) voor onderhoud en verbouwing aan een tweede huis niet fiscaal aftrekbaar.

Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de site van de Belastingdienst.
 

Tijdelijk twee huizen 

 


Volgens de belastingdienst kunt u eigenlijk maar één eigen huis hebben.
Maar, wanneer u uw oude huis nog niet verkocht heeft, maar wel al in uw nieuwe huis woont, geldt er een uitzondering op de regel.

Namelijk de volgende:

dat u uw oude woning als "eigen woning" mag aanmerken mits u aan de volgende voorwaarden voldoet.

• Uw oude woning is dit jaar of was in één van de twee voorafgaande jaren uw eigen woning.

• Uw oude woning staat sindsdien leeg.

• Uw oude woning staat in de verkoop.
 

Aftrekposten bij bezit van eigen woning 

 


In Nederland zijn de fiscale regelingen omtrent het bezit van een eigen huis tamelijk gunstig. Als grootste voordeel heeft u natuurlijk de hypotheek rente als aftrekpost.

Wanneer u een hypotheek afsluit, dan mag u de rentekosten van deze hypotheek van uw belastbare inkomen aftrekken. De woning moet dan wel uw hoofdverblijf zijn (uw eigenwoning).
In het geval van een spaarhypotheek en aflossingsvrije hypotheek lost u tijdens de looptijd niets af. Het fiscale voordeel is hier de constante hoge renteaftrek (maximale aftrek).

Als u wel aflost, vermindert uw hypotheekschuld waardoor ook de aftrekbare rente afneemt. De rente van uw hypotheek mag u maximaal 30 jaar aftrekken. En hoewel over deze aftrekpost regelmatig gediscussieerd wordt, blijft de hypotheekrente ook in het nieuwe belastingstelsel gehandhaafd. Alleen consumptief gebruik van uw hypotheek is niet meer aftrekbaar, evenals aflossingsbedragen en premies voor verzekeringen.

Wij adviseren u daarom altijd bij het afsluiten van een hypotheek, niet alléén naar de laagste rente te kijken, maar naar de laagste maandlast.

Oftewel, de laagste rente (aftrekbaar) en de laagste
premie(s) (niet aftrekbaar), maken de laagste maandlast.Met behulp van de button, Vraag het ons !, kunt u gratis 24 uur per dag uw vraag stellen. Wij geven dan binnen 48 uur antwoord op vraag.