Onderhoud & verbouwing

Voor ieder huis, van elke leeftijd, is onderhoud belangrijk. Immers, de waarde van uw huis is ook afhankelijk van de staat van onderhoud waarin het verkeert.

Kosten van onderhoud
Hoe hoog de kosten van onderhoud zijn, hangt af van het type woning. Over het algemeen kunt u echter uitgaan van anderhalf procent van de herbouwwaarde van uw woning.

Het plegen van onderhoud
Om er voor te waken dat de kosten van onderhoud oplopen, is het belangrijk een aantal keer per jaar de staat van uw huis te controleren. Zo kunt u reparaties tijdig uitvoeren en achterstalllig onderhoud voorkomen.

Het onderhouden van appartementen
Over het algemeen wordt u bij de koop van een appartement lid van een Vereniging van Eigenaren. In het reglement van die vereniging is vastgelegd wat iedere eigenaar bij dient te dragen aan het gemeenschappelijk onderhoud (bijvoorbeeld lift- of dakonderhoud). Om problemen te voorkomen is het aan te raden dat deel dat onder de regeling van gezamenlijk onderhoud valt, ieder jaar te laten inspecteren.

Onderhoud of verbouwing?
Wanneer duidelijk wordt dat er onderhoudswerkzaamheden moeten gaan plaats vinden, besluit men vaak dan maar meteen te gaan verbouwen. Omdat het kostenplaatje van een verbouwing nog wel eens op kan lopen, is het vaak een goed idee uw hypotheek uit te breiden. U kunt namelijk de rente op een lening die u gebruikt voor de verbetering of onderhoud van uw woning volledig van de belasting aftrekken.

Verbouwen

 


Wanneer precies duidelijk is wat uw verbouwingsplannen zijn, kunt u beslissen de werkzaamheden zelf uit te voeren of op zoek te gaan naar een aannemer.

Zelf doen of uitbesteden?
Wanneer u zelf aan de slag gaat, is het belangrijk alle bonnen te bewaren van aankopen die voor de verbouwing gedaan zijn. U heeft ze nodig om aan te kunnen tonen dat u de hypotheek inderdaad voor verbetering of onderhoud van uw woning gebruikt. Alleen dan kunt u de rente ook daadwerkelijk aftrekken.

Wanneer u met een aannemer in zee gaat, zal deze, na het bekijken van uw woning, een offerte uitbrengen. Het is altijd verstandig om bij meerdere aannemers een offerte aan te vragen; er zit nog wel eens een aanzienlijk verschil in de aangeboden prijzen.

Bouwvergunning
Om niet voor onaangename verrassingen te komen staan, is het van belang dat u van te voren bij de dienst Bouw- en woningtoezicht van uw gemeente informeert of u een bouwvergunning nodig heeft. Dat is namelijk niet alleen voor grote veranderingen een vereiste, ook kleine verbouwingen zijn soms aan strikte regels gebonden. In sommige gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, maar heeft u alleen een meldingsplicht.

Andere vergunningen
Naast de bouwvergunning kunt u ook nog met een aantal andere vergunningen te maken krijgen. U heeft bijvoorbeeld een sloopvergunning nodig voor het verwijderen van asbest of als er meer dan 10 m3 bouwafval vrijkomt.

Voor verbouwing van een monumentenpand moet u altijd een vergunning aanvragen. Maar zelfs voor het kappen van een boom in uw tuin is soms een kapvergunning nodig. De regels omtrent al deze vergunningen verschillen per gemeente. Informeert u dus even.

 

Subsidiemogelijkheden

 


In sommige gevallen kunt u voor het verbeteren van uw woning in aanmerking komen voor een subsidie. Voor schilderwerk binnenshuis bijvoorbeeld, en voor isolatie. Ook het aanpassen van een woning voor gehandicapten, kan met subsidie (gedeeltelijk) bekostigd worden. Informatie hierover kunt u aanvragen bij de gespecialiseerde bedrijven of bij de gemeente.

Kostenposten

 


Bij de verbouwing van uw woning zijn er een flink aantal kosten waarmee u te maken kunt krijgen. Welke dat zijn, hangt af van uw specifieke situatie, maar het kan varieren van inrichtingskosten voor meubels en stoffering, tot kosten voor het afsluiten van een lening of het verhogen van de hypotheek. Daarnaast kunt u ook te maken hebben met:

een hogere premie voor uw opstalverzekering, meer rente over uw lening of hypotheek.

een hogere Onroerende Zaak Belasting als de WOZ aangepast wordt of een hoger eigenwoningforfait als de WOZ aangepast wordt.
Met behulp van de button, Vraag het ons !, kunt u gratis 24 uur per dag uw vraag stellen. Wij geven dan binnen 48 uur antwoord op vraag.