Aanvraag hypotheek bestaand pand
Gegevens Aanvrager Partner
Achternaam:
Voorvoegsels:
Voorletters:
Straatnaam en huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer privé: (verplicht!)
Telefoonnummer werk:
Nationaliteit:
Geboortedatum:
Geslacht:
Burgerlijke staat:
Eerder getrouwd:
Aantal kinderen:
Beroep/functie/bezigheid:
Vaste dienst:
In loondienst sinds:
Naam werkgever:
Plaats werkgever:
Zelfstandig sinds:
Bruto inkomen excl. vakantiegeld:
Vakantiegeld:
Hypotheek bestaand pand - FinanciŽle gegevens
Persoonlijke lening of DLK Zo ja, wat is het totaalbedrag?
Ooit failliet geweest
Alimentatie Zo ja, betaalt of krijgt u ? 
Momenteel huur / koopwoning  
Huidige hypotheeklast / huurlast € per maand
   
Nieuw pand:  
Straatnaam en huisnummer nieuw pand
Postcode nieuw pand
Plaats nieuw pand
Bouwjaar nieuw pand
Koopsom nieuw pand
Meerwerk / verbouwing
Eigen geld voor aankoop woning
   
Oude situatie:
Wat voor soort hypotheek heeft u nu?
Wat is uw huidige rentepercentage? %   Rentevaste periode?
Ingangs datum lopende hypotheek
Gemeentegarantie / NHG
Geschatte Vrije verkoopwaarde  
E-mail adres (verplicht!)
Opmerking
   
Welk cijfer geeft u onze site:
Heeft u nog suggesties, ideen en/of tips